Genbrug hos Roomstory

Genbrug hos Roomstory

Emballageaffald i det morderne samfund er en stor belastning for miljøet, det er uhyre mængder pap og plastik, der bliver brugt og det er desværre et stigende problem. Men samtidig kan vi ikke sende varer eller mad uden det er pakket ind, så det er også en nødvendighed, vi ikke kan komme uden om. Derfor gør vi hos Roomstory noget for at mindske emballage spildet.

Hvorfor ser min papkasse sådan ud?
Når du modtager dine varer i en kasse, hvor der måske står noget uden på, så er det fordi det er en genbrugskasse. Vi genanvender de papkasser vi selv modtager og vi genanvender det pakkefyld som der kommer inden i. Vi modtager pakkefyld fra forskellige steder, hvor det ellers skulle have været kasseret på grund af et ikke genbrugs princip. Det giver lidt ekstra arbejde med at samle fyldet og opbevare det, men det gavner både miljøet og det er billigere for Roomstory, når vi ikke skal ud og købe ekstra emballage og fyld. Så det er win-win.